ENERJİ VERİMLİLİĞİ

  • Konunun teknik ve ekonomik sınır koşullarının analiz edilmesi
  • Detaylı mühendislik ve tasarım analizleri ile enerji tasarrufu potansiyelinin belirlenmesi
  • Projede düşük enerji tüketimi sağlayan sistemlerin uygulanması
  • Mekanik ve elektrik sistem tasarımlarının enerji etkinliğinin ölçülmesi
  • Binanın enerji sınıflandırılmasında hedeflenen noktaya yakınlığının tespit edilmesi ve yeni hedefler için uygun çözüm yollarının belirlenmesi
  • Üretim disiplinlerinin, mekanik ve elektrik sistemleriyle birbirlerine etkilerinin analizi ve optimizasyonu