İŞİTSEL KONFOR

  • İçinde bulunulan fiziksel durum için akustik sınır değerlerin belirlenmesi
  • Çevresel gürültünün dış cephe elemanı yoluyla iletiminin, iç mekan özelliklerine göre belirlenmiş arka plan sınır değerlerinin altına indirilmesi
  • İç mekanlarda, salonların akustik tasarımı, optimum form ve malzeme seçimine ilişkin hacim akustiği projelendirmelerinin yapılması
  • Bina içi mekanlar arasında gürültü geçişinin önlenmesine yönelik yapı elemanlarında ses yalıtımının kontrolü
  • Binanın taşıyıcı elemanlarına sabitlenen mekanik ekipmanların oluşturduğu titreşimlerinin tüm yapıya iletilmesi yoluyla oluşturacağı gürültülü ortamdan duyulacak rahatsızlığın önüne geçilmesine yönelik mekanik donanımda, taşıyıcı detaylarda ve hacimlerde önlem alınması