SERTİFİKA

Gönüllü yeşil bina sertifikasyon sistemlerine göre (LEED ve BREEAM) sertifika almak için önkoşul olarak belirlenmiş tüm kriterler açısından projenin uygunluğunun değerlendirilmesi, gerekli danışmanlık hizmetlerinin sunulması, proje yönetimi süresince ön kriterlerin sağlanması ve alt disiplinlerin organizasyonun yapılması