GÖRSEL KONFOR

  • İncelenen hacimlerde, mekanların işlevine uygun görsel koşulları sağlayacak aydınlık düzeylerinin sınır değerlerinin belirlenmesi
  • Tüm mahallerdeki aydınlık düzeylerinin ve günışığının mahallerdeki dağılımının, gerekli hesaplamalar ve simülasyon araçları ile belirlenmesi
  • Enerji performansı yüksek aydınlatma projesi tasarımının geliştirilmesi
  • Bina ısıl performansı ve enerji ihtiyaçlarına göre optimize edilmiş boyut ve işletim sistemine sahip uygun gölgeleme elemanlarının yapı kabuğuna entegrasyonu ile kamaşmanın önlenmesi ve görsel konforun sağlanması