KABUK

  • Yapı kabuğundaki doluluk boşluk oranlarının, güneş kontrol elemanlarının yerlerinin ve yönlerinin tüm mahallere gerekli günışığını sağlayacak biçimde tasarlanması
  • Kabuk tasarımında işletme ve bakım maliyeti düşük, sürdürülebilirlik ilkelerine göre üretilmiş ve çevreye zararlı etkileri düşük, kullanıcıya yüksek iç ortam hava kalitesi sunan malzemelerin tercih edilmesi
  • Kabuk katmanlaşmasının belirlenmesinde ısıl, görsel ve işitsel konfor koşullarına bağlı analizlerin yapılması