ISIL KONFOR

  • Isıl konfor koşullarına ait sınır değerlerin saptanması
  • Isıl konfor koşullarının, ilgili standart ve yeşil bina sertifikasyon sistemlerinde belirtilmiş sınır değerlere getirilmesi için gerekli revizyon ve çalışmaların yürütülmesi
  • Bina içerisinde gerekli doğal havalandırmayı sağlayacak stratejilerin ve senaryoların oluşturulması ve projeye entegrasyonu