Strüktür

Geniş strüktürel açıklıkların oluşturulmasında geleneksel sistemler yerine yeni nesil uygulamalara göre projelendirme yapılması

Enerji Verimliliği

Konunun teknik ve ekonomik sınır koşullarının analiz edilmesi

İşitsel Konfor

İçinde bulunulan fiziksel durum için akustik sınır değerlerin belirlenmesi

Sertifika

Gönüllü yeşil bina sertifikasyon sistemlerine göre (LEED ve BREEAM) sertifika almak için önkoşul olarak belirlenmiş tüm kriterler...

Görsel Konfor

İncelenen hacimlerde, mekanların işlevine uygun görsel koşulları sağlayacak aydınlık düzeylerinin sınır değerlerinin belirlenmesi

Kabuk

Yapı kabuğundaki doluluk boşluk oranlarının, güneş kontrol elemanlarının yerlerinin ve yönlerinin tüm mahallere...

Geri Dönüşüm

Binada su tüketimini en aza indirecek ve suyun geri dönüşümünü sağlayacak sistemlerin uygulanması...

Isıl Konfor

Isıl konfor koşullarına ait sınır değerlerin saptanması...

Fizibilite

Arazi bölgesi, yapısının ve konumunun yenilenebilir enerji kaynakları açısından potansiyelinin incelenmesi...

daha fazla bilgi