İLETİŞİM
Oğuz Bayazıt GÖRSEL KONFOR

GÖRSEL KONFOR

  • İncelenen hacimlerde, mekanların işlevine uygun görsel koşulları sağlayacak aydınlık düzeylerinin sınır değerlerinin belirlenmesi
  • Tüm mahallerdeki aydınlık düzeylerinin ve günışığının mahallerdeki dağılımının, gerekli hesaplamalar ve simülasyon araçları ile belirlenmesi
  • Enerji performansı yüksek aydınlatma projesi tasarımının geliştirilmesi
  • Bina ısıl performansı ve enerji ihtiyaçlarına göre optimize edilmiş boyut ve işletim sistemine sahip uygun gölgeleme elemanlarının yapı kabuğuna entegrasyonu ile kamaşmanın önlenmesi ve görsel konforun sağlanması

Dereboyu caddesi, No:78 Kat:1 34347
Beşiktaş İstanbul Türkiye
T. +90 212 227 03 01
F. +90 212 259 78 30

Oğuz Bayazıt Mimarlık

Twitter İnstagram Linkedin
Copyright © 2016 Oğuz Bayazıt - Designed by Moni