İLETİŞİM
Oğuz Bayazıt FİZİBİLİTE

FİZİBİLİTE

  • Arazi bölgesi, yapısının ve konumunun yenilenebilir enerji kaynakları açısından potansiyelinin incelenmesi
  • Rezervlerin yeterli ve kullanım koşullarının mümkün olması durumunda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak (güneş, rüzgar, hidrojen, biokütle) enerji üretebilen sistem elemanlarının da binaya entegrasyonunun sağlanması
  • Yenilikçi yapım teknolojilerinin uluslar arası platformlarda araştırmalarının yapılarak, projeye entegrasyonunun sağlanması
  • Yapıda kullanılacak olan teknoloji ve malzemelerin görsel bütünlüğünün yanı sıra yaşam döngüleri boyunca maliyet analizlerinin yapılması ve maliyet performansları doğrultusunda ürün seçimlerinin yapılması
  • Arsa ve yapıya en uygun maliyet fayda analizinin oluşturulması
  • Mekanik ve elektrik sistem tasarım projelerinin yönetimi ve kontrolü; sistemlerin enerji verimliliği kapsamında değerlendirilerek alternatif mekanik ve elektrik tesisatı sistemlerinin fizibilite etütlerinin yapılması

Dereboyu caddesi, No:78 Kat:1 34347
Beşiktaş İstanbul Türkiye
T. +90 212 227 03 01
F. +90 212 259 78 30

Oğuz Bayazıt Mimarlık

Twitter İnstagram Linkedin
Copyright © 2016 Oğuz Bayazıt - Designed by Moni