İLETİŞİM

Kat Mekatronik Çatalca Fabrika ve Yönetim Binası

Künye

Proje: Kat Mekatronik Çatalca Fabrika ve Yönetim Binası

Müşteri: KAT Mekatronik Muhendisligi Tic. Ltd. Sti.

Ekip:

Şehir: İstanbul

Metraj: 25.000 m2


Çözümler

» ENERJİ VERİMLİLİĞİ

» KABUK

» STRÜKTÜR

» İŞİTSEL KONFOR

» GÖRSEL KONFOR

» ISIL KONFOR

» FİZİBİLİTE

» SERTİFİKA

» GERİ DÖNÜŞÜM


Hizmetler

» PROJE TASARIM

» PROJE YÖNETİM

Çatalca Serbest Bölge’de, eğimli bir topografyada bağımsız  ada parsel üzerinde inşaa edilecek fabrikada, mimari kurgu; yapının işletme performansının ve kullanıcı konforunun en üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla, fiziksel çevre kontrolü ile ilişkili mühendislik tasarımlarıyla ve enerji modellemesiyle paralel yürütüldü. Bu sayede işletme maliyeti optimize edildi, üretim / yaşam alanları kurgulanırken, fabrika tasarımının temel paremetrelerinden ekolojik / yeşil bina hedefi de gerçekçi bir yöntemle ele alındı.

Mimari yerleşim plan çözümlemelerinde; kullanım sıklığı, amacı, ihtiyaç duyulan mekan büyüklükleri ve benzeri parametrelerle farklılaşan üretim, ofis, depo alanlarının fabrika yapısı içerisinde bulunacağı bölgelerin belirlenmesinde, klasik işletme senaryolarına paralel olarak enerji modellemesiyle bağlantılı mühendislik tasarım çalışmaları da belirleyici oldu. Bu bağlamda fabrikada günlük üretim döngüsü sırasında mekanların ortaya çıkardığı ısı enerjisi ile atıkların türleri ve miktarları, özellikle mekanik sistemi destekleyecek yaklaşımlarla ele alınarak kat planlarının oluşturulmasında birer parametre olarak değerlendirildi.
 
Yapı yatay ve düşey düzlemde iki paralel senaryo ile ele alındı. Yatayda,çevre yapılar açısından daha geniş görsel derinliğe ve verimli gün ışığına sahip kuzeydoğu yönüne( eğimin en alt noktası ) ofis bloğu yerleştirilmiş,üretim holleri,bilgisayar kontrollü insansız çalışan bir depoyu çekirdek kabul edecek şekilde ofis bloğuyla kontrollu olarak ilişkilendirildi. Bu sayede, her katta üretilen ham veya bitmiş mamul yatayda (ve düşeyde), üretim alanlarının etrafında sarmalandığı depoya eşzamanlı aktarılabildi. Düşeyde,ofis ve montaj blokları temel hizasında ortak üretim alanlarının üzerinde yükseltilerek  ofis alanlarının direkt üretimle ilişkili olan departmanları hem ofis bloğunun içerisinde tutuldu hem de üretimle içiçe konumlandırıldı. Eğim nedeniyle doğal ışık kapasitesi düşük olan üretime ait temel hizasındaki bölgeler daha gürültülü çalışan ve daha az işci barındıran mekanlar için ayrıldı. Depo, düşeyde sanal bir asansör gibi, farklı katlarda yapılan üretim ve montajlar sanki tek bir düzlemde kurgulanmışcasına,imalatın sürekliliğini koparmayacak şekilde hem bir ara durak hem de köprü gibi çalışmak üzere kurgulandı.
 
Fabrikada cip ve benzeri küçük parçaların üretilmesi nedeniyle, yapının ana taşıyıcı strüktüründen başlayıp ince işleriyle bitecek tüm imalat aşamalarında toza karşı direnç ön planda tutuldu. Bu bağlamda yapı, üretim alanlarında ihtiyaç duyulan geniş strüktürel açıklıkların oluşturulabilmesi için sıkca kullanılan kaset tipi döşeme yerine, tozun tutunabileceği yüzey alanını azaltacak yeni nesil balonlu plak döşemeye göre projelendirildi. Yapının deprem hareketlerine karşı daha dirençli hale getirilebilmesi amacıyla, yüksek tonajli pres makinalarinin kullanıldığı üretim alanları temel üzerine yerleştirildi ve dilatasyonla ofis bloğuyla olan yapısal bağı koparıldı.
 
Enerji modellemesinden elde edilen veriler doğrultusunda kabuk katmanlaşması, cephedeki doluluk boşluk oranları, güneş kontrol elemanlarının yerleri ve yönleri belirlendi. Kabuk tasarımında çinko, aluminyum gibi işletme ve bakım maliyeti düşük yeni nesil yapı malzemeleri tercih edilerek tasarıma dair farklı bakış açıları  yakalanmaya çalışıldı. 

Oğuz Bayazıt Mimarlık Projesi
Oğuz Bayazıt Mimarlık
Oğuz Bayazıt Mimarlık
Oğuz Bayazıt Mimarlık
Oğuz Bayazıt Mimarlık
Oğuz Bayazıt Mimarlık
Oğuz Bayazıt Mimarlık
Oğuz Bayazıt Mimarlık
Oğuz Bayazıt Mimarlık
Oğuz Bayazıt Mimarlık
Oğuz Bayazıt Mimarlık
Oğuz Bayazıt Mimarlık
Oğuz Bayazıt Mimarlık
Oğuz Bayazıt Mimarlık
Oğuz Bayazıt Mimarlık

Dereboyu caddesi, No:78 Kat:1 34347
Beşiktaş İstanbul Türkiye
T. +90 212 227 03 01
F. +90 212 259 78 30

Oğuz Bayazıt Mimarlık

Twitter İnstagram Linkedin
Copyright © 2016 Oğuz Bayazıt - Designed by Moni