İLETİŞİM

BLOG

E-BÜLTENLER / E-Bülten - Nisan 2015


Oğuz Bayazıt E-Bülten - Nisan 2015

E-Bülten - Nisan 2015

Amgen Türkiye Genel Merkezi´nde Oğuz Bayazıt İmzası...

Biyoteknoloji alanında dünyanın en önemli şirketlerinden biri olan ve 2005 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Amgen Merkez Ofisi’nin tasarım ve uygulama projesi Mimar Özge Mermer tarafından gerçekleştirildi.

İş Kuleleri´nde yer alan proje toplam 1.5 kat ve 1613 m2’lik bir alanı kapsamaktadır.

Son yıllarda hızla büyüyen şirketin yeni ihtiyaçları ve önümüzdeki yıllardaki potansiyel büyümesi ön görülen, genel hatlarıyla açık ofis olarak tasarlanan projeye, çalışanların motivasyonu ve verimliliğini artıracak bir tasarım anlayışı hakim olmuştur. Projede, açık ofis dışında konsantrasyonun sağlanacağı sessiz tek kişilik alanlara ihtiyaç duyulması düşünülerek Focus Room’lar, grup halinde çalışılması düşünülerek de Collabration Room’lar tasarlanmıştır. Giriş bölümü Amgen’in güçlü kurumsal duruşunu yansıtacak şekilde tasarlanmış ve ışığın ve renklerin dinamizmi en yüksek seviyede kullanılarak, cam bölmelerle mekanın bütünlüğü korunmuştur.

Datça´da Yeni Bir Proje: Emecik Evi...

Datça Emecik Köyü’nde yer alan arsa üzerinde ve yapı kullanıcılarından alınan bilgiler doğrultusunda, onların beklenti ve önceliklerine göre Y. Mimar Atıl Beçin tarafından tasarlanmıştır.

Yıl boyunca aralıklarla da olsa oniki ay kullanılacak bu yapıda kendi bağlarında yetiştirdikleri meyve ve sebzelerle kışa hazırlık çalışmaları yapılacağı için, mutfak evin yerleşik düzeninde en önemli mekan olarak konumlanmıştır.

Bir dağın eteğinde bulunan arsanın, köyün girişindeki ilk parsel olması, tasarımı belirleyen bir başka kriter olmuştur. Köye girişte karşılaşılan ilk ev olarak köy ölçeğinin farklı algılanmasına izin vermemek adına şekilsel ve oransal olarak belli bir ölçek korunmuş, mimari dil bu yönde belirlenmiştir.

İmardan kaynaklanan bir başka parametre nedeniyle arazi üzerinde iki ayrı yapı ile tasarım oluşması gerekmiştir. İşverenin arzusu da misafir ağırlamak ve kendi yaşam alanlarından bağımsız alanlar yaratmak olduğu için yapının tasarımında bu konu da önemli bir rol oynamıştır. Bu bilgiler ışığında birinci yapı köye daha yakın cepheden ilk geldiklerinde yapının girişi, mutfak ve salon bulunan, asma katta ise yatak odaları olan bir kütle olarak tasarlanmıştır. Bu programın dışında kalan alanlar ise ikinci yapının içinde konumlandırılmıştır. Bu yapıda ise üç misafir odası, bahçe işlerinden sonra eve temiz girilmesini sağlayacak lavabolu ikinci bir kiler alanı yer almaktadır.

Emecik Evi, içinde betonarme bir taşıyıcısı olan kompozit bir yapı olarak tasarlanmıştır. Yapının hem deprem bölgesinde yer alması hem de yığma taş yapılarda pencere açıklıklarının çok sınırlı olması, tamamen taş kullanılmasını engelleyen unsurlar olmuştur. 55 cm’lik bir duvarın yarısı taş, yarısı taşıyıcı perde betonarme olarak kullanılarak çok sıcak bir bölgede yer alan evin izolasyonunun doğal yollarla sağlanması planlanmıştır. Böyle bir yapıda çok önemli olan güneş kontrolü ve güvenlik ihtiyacı hareketli cephe panelleri ile sağlanmıştır. Paneller sürülerek ışık seviyeleri değiştirilebilmekte ve güvenlik için tamamen kapatılarak ev, kapalı bir kutu haline getirilebilmektedir.

Ölçek olarak tamamen ihtiyaca yönelik, bölgenin kültür ve coğrafyasına uyum sağlayan bir tasarım dilinin hakim olduğu projede, genel anlayışın aksine, imarın izin verdiği üst sınırlar zorlanmamıştır.

Dendro Parke Yapı Fuarı İstanbul 2015

38. Yapı Fuarı’nda yer alan Dendro Parke standı, parkenin serüveninin izleneceği ve fuar alanında yer alan diğer standlardan sıyrılarak bir cazibe noktası yaratacağı planlanarak tasarlandı.

Komşu kiralık bölümlerden dolayı kapalı olan L şeklinde iki cephenin bu kapalılık hissini, ve 4x7 metre dikdörtgen stand alanının etrafından dolaşılan köşe algısını azaltmak için planda, koridora bakan 2 cepheyi delip geçen, diyagonal bir boşaltma yapılmıştır. 2 yürüyüş aksını birbirine bağlayan bu kısayol ile içeri alınan ziyaretçi, kendini sarmal bir duvar kenarında bulur. Duvarı ve üzerindeki ürünleri takip ederken 3 seçeneği vardır; ya kendini diğer koridorda bulduğu an fuara kaldığı yerden devam eder, ya ürünleri takip etmeye devam eder ve kendini ağırlama / servis alanında bulur ya da sürekli takip ettiği duvarın içerisinden yer yer gördüğü ana sergi boşluğuna/salona girer, teknik detaylar ve üreticilerle tanışır. Eğrisel sergi rayı limitli alanda hem sirkülasyonu düzenler hem de formuyla ayrıştırdığı farklı fonksiyondaki mekanlar arasında teşhirde süreklilik yaratmaya calışır. Standda parkenin serüvenine ait izlerle karşılaşmak mümkündür; ağacın kütük hali, işlendikten sonra arta kalan kabukları ve bitmiş ürün parke formu 3. Boyutta standın birer parçasıdır. Komşu duvarlar, depo ve projeksiyon gibi sabit düzlem ihtiyaçlarını karşılayarak kurguya fonksiyonel olarak dahil edilmeye çalışılmıştır.

 

 

 

 

GERİ DÖN

Dereboyu caddesi, No:78 Kat:1 34347
Beşiktaş İstanbul Türkiye
T. +90 212 227 03 01
F. +90 212 259 78 30

Oğuz Bayazıt Mimarlık

Twitter İnstagram Linkedin
Copyright © 2016 Oğuz Bayazıt - Designed by Moni