İLETİŞİM

KURUMSAL

1997 yılında serbest mimar olarak çalışmaya başlayan Y.Mimar M.Oğuz Bayazıt tarafından 2003 yılında kurulan Oğuz Bayazıt Mimarlık verdiği hizmetleri proje tasarımı, proje uygulaması ve proje/yapım yönetimi ana başlıkları altında toplamaktadır. Yapı fiziği ve süreç yönetimi konusundaki profesyonel yaklaşımı ile 500’ün üzerinde projeye imza atan firma projelerinde tasarımcı, kullanıcı, karar verici ve uygulayıcı gibi tüm paydaşların, tasarım ve üretim süreçlerinin en başından itibaren bir arada çalışarak ihtiyaç ve çözümleri projenin ilk aşamalarında ortaya konması prensibine dayanan BÜTÜNLEŞİK TASARIM yaklaşımını temel almaktadır.

Disiplinler arası işbirliğinin en üst düzeyde sağlanmasını gerektiren bu yaklaşımı en doğru biçimde uygulayabilmek için, kullanıcı gereksinimlerini karşılayacak iklim, ışık, ses, yangın kontrolü gibi yapı fiziğinin alt alanlarında uzmanlaşmış bir ekibi tek çatı altında toplayan ofiste, tasarım, yapım ve performans değerlendirme aşamalarına her düzeyde hakim uzman, mimar, iç mimar, endüstri ürünleri tasarımcısı, inşaat mühendisi, elektrik ve mekanik mühendislerinden kurulu 50 kişilik bir proje grubu çalışmaktadır. Birbileri ile koordineli olarak alınan tasarım kararları, uygulanacak projenin amaçlarını süreç içerisinde performans hedefleri haline getirmekte ve sürecin çıktısı olarak tasarım stratejilerini tanımlamakta bu sayede projelerin uygulanırken tasarım kararlarının yapıya en doğru şekilde aktarılması sağlanmaktadır.  

Tasarım stratejilerinin erken safhada yapılabilmesi, doğal olarak yenilikçi çözümlerin oluşabilmesine fırsat sağlamaktadır. Unutulan çevre ve doğa değerlerinin tekrar hatırlatılmak istendiği SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK kavramını da içeren bütünleşik mimari tasarım süreci Oğuz Bayazıt Mimarlığın sahip olduğu ekiple, proje üretim, uygulama ve denetleme süreçlerinde en  doğru uzmanlarla ve teknolojinin her aşamada devreye girdiği yenilikçi çözümlerle yönetilmekte ve yürütülmektedir.

Son ürün kadar süreci de tasarlamaya odaklanan bir ofis olarak, Türkiye’de son yıllarda gerçekleştirilen Bodrum Yalıkavak Palmarina, Bomonti Bira Fabrikası gibi projelerde farklı görevler üstlenmiş, Basf Türkiye, Eren Holding, Vaillant Türkiye,  Merck, Finansbank, Credit Suisse, Bahçeci Sağlık Grubu gibi önemli markaların tercihi olmuştur.  Türkiye’nin ilk genetik merkezi projesini gerçekleştiren Oğuz Bayazıt Mimarlık, değişik sektörlerde uzmanlık isteyen birçok önemli projede yer almış, sektörel anlamdaki bu zenginlik ofisin tecrübesini en üst düzeye taşımıştır.  Türkiye’nin farklı iklim bölgeleri için ekolojik yeşil bina tasarım ilkelerinin belirlenmesi ve bina enerji performansı iyileştirme stratejilerinin uygulamaya yönlendirilmesi, hacim akustiği, yapı elemanlarında ses yalıtımı ve çevre gürültüsünün kontrolü konularında uluslararası boyutlarda çalışmalar gerçekleştirmiştir. 

Gerçekleştirilen projelerde, binaların ilk yatırım maliyetini optimize etmeye çalışarak, enerji verimliliği ve kullanıcı konforunu en üst seviyede tutacak şekilde tasarım sürecini yürüterek uygulamalarının tamamlanmasını sağlayan Oğuz Bayazıt Mimarlık, sistematik düşünerek, yaşanabilirliği maksimize eden binalar için optimum çözümler üretebilen, performans tabanlı ancak estetik bir mimarlık anlayışına sahiptir. 

Sistematik ve dinamik çalışma stili, çözüm ve bütçe odaklı, teknik ve termin konusundaki disiplinli ve öngörülü çalışmaları sayesinde yüksek işveren memnuniyetine ulaşmıştır.

 

 

 

 

Dereboyu caddesi, No:78 Kat:1 34347
Beşiktaş İstanbul Türkiye
T. +90 212 227 03 01
F. +90 212 259 78 30

Oğuz Bayazıt Mimarlık

Twitter İnstagram Linkedin
Copyright © 2016 Oğuz Bayazıt - Designed by Moni